Cầu nguyện và Tha thứ

Sự tha thứ giúp bạn sống không lo âu. Tải Về Miễn Phí Sách

Giáo lý tôn giáo thuộc nhiều loại khác nhau có nhiều điều để nói về tầm quan trọng của Tha thứ, nhưng làm thế nào để chúng ta thực sự làm điều đó? Làm thế nào để chúng ta tha thứ?

Tha thứ rõ ràng là một giáo lý cốt lõi của các tôn giáo lớn trên thế giới như Kitô giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Do Thái giáo và những tôn giáo khác. Đây là một đặc trưng trên các nguồn giảng dạy hàng đầu của các tôn giáo này như Kinh thánh, Kinh Qur’an, Kinh Phật giáo, Torah, v.v. Vì lý do này, Tha thứ đã trở thành một chủ đề giảng dạy yêu thích cho các nhà lãnh đạo và những người ủng hộ các tôn giáo này. Nhưng rao giảng về sự tha thứ không giống như dạy cách tha thứ. Thông thường trong những giáo lý này, chúng ta được cho biết những lợi ích của sự tha thứ, nhưng không được hướng dẫn từng bước.

Tha thứ không phải là điều mà hầu hết mọi người có thể tự động làm. Nó không phải là một bản năng. Nếu sự tha thứ đến dễ dàng và tự động với mọi người, thế giới sẽ là một nơi rất khác so với bây giờ.

Sự thật đơn giản là chúng ta cần được dạy cách tha thứ. Chúng ta cần một phương pháp hoặc kỹ thuật. Dù sao đi nữa thì chúng ta thường được dạy cách cầu nguyện. Ai đó có lẽ đã dạy chúng ta một lời cầu nguyện đơn giản khi chúng ta còn là một đứa trẻ. Sau đó có thể học các hình thức cầu nguyện phức tạp hơn. Do đó việc học cách tha thứ theo một phương pháp đơn giản chắc chắn sẽ được chấp nhận – và còn rất có lợi – đúng không?

Nhiều người cho rằng Tha thứ xảy ra bằng cách đơn giản biến nó thành chủ đề của một lời cầu nguyện. Đó chỉ là một phần của hành động tha thứ. Trong lời cầu nguyện, chúng ta thường cầu xin sự giúp đỡ từ Thần thánh. Khi nói đến Tha thứ, đây chỉ là phần đầu tiên của quá trình; chúng ta cần phải tự làm phần còn lại.

Khi một người nông dân cầu nguyện cho thời tiết tốt, để có thể canh tác và thu hoạch mùa màng của mình, anh ta vẫn cần phải ra ngoài và làm công việc trên các cánh đồng. Khi thời tiết tốt đến, anh ta sau đó sử dụng các công cụ và kỹ năng của mình để gặt hái, và sau đó để thu thập, thu hoạch và bỏ lại cỏ dại phía sau. Tương tự như vậy, cầu nguyện cho sự tha thứ thường không đủ (điều đó giống như người nông dân cầu nguyện cho thời tiết tốt); chúng ta cũng cần có những kỹ năng và công cụ để giúp chúng ta canh tác và thu hoạch một thái độ vị tha hơn. Việc thu hoạch này được thực hiện trong suy nghĩ và cảm xúc của chính chúng ta – trong tâm trí của chính chúng ta. Giống như người nông dân, chúng ta cần các công cụ và kỹ năng để giúp chúng ta có một vụ thu hoạch vụ mùa có lợi và không phải cỏ dại.

Một “công cụ” hay phương pháp tha thứ mà bạn có thể thử là Bốn Bước Tha thứ. Mọi người trên khắp thế giới, từ các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau, đang sử dụng Bốn Bước Tha thứ để học cách trở nên vị tha hơn và để thoát khỏi nỗi đau của quá khứ. Họ đang sử dụng nó không chỉ để tha thứ cho người khác, mà còn để tha thứ cho chính họ. Nếu bạn lên án chính mình trong tâm trí của chính bạn; sau đó bạn cũng cần tha thứ cho chính mình trong tâm trí của chính bạn. Sử dụng một trong các liên kết trên trang này để tải về bản sao miễn phí của bạn.

Tải Về Miễn Phí Sách

Bốn bước để tha thứ PDF

Bốn bước để tha thứ KINDLE

Bốn bước để tha thứ EPUB

Bốn bước để tha thứ
Cách hay để tìm đến tự do, hạnh phúc và thành công.
William Martin Fergus

ISBN: 978-1-942574-70-5