ารให้อภัย หัวใจแห่งการดับทุกข์

วิธีการยกโทษ: 4 ขั้นตอน สู่การให้อภัย image

ดาวน์โหลดฟรี PDF

หลายคนอาจมองว่าการให้อภัย คือ การยอมแพ้ ความพ่ายแพ้ หรือการเสียเปรียบ แต่ความเป็นจริงแล้ว ‘การให้อภัย’ เป็นสิ่งที่จะช่วยดับไฟในใจเราต่างหาก เพราะยิ่งเราสะสมความโกรธไว้ในใจมากเท่าใด เท่ากับว่าเป็นการสุมไฟใส่ใจของตัวเองไว้มากเท่านั้น ดังนั้น ‘การให้อภัย’ จึงเป็นสิ่งที่สามารถช่วยขจัดทุกข์ หรือ ดับไฟ จากใจเราได้

ดังนั้นการเลือกหาวิธีที่จะทำให้จิตใจเราเป็นสุขมากยิ่งขึ้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะการให้อภัยอย่างแท้จริงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจะช่วยให้ไฟหรือทุกข์ในใจของเราลดลงได้มากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้วิธีการที่จะทำให้การให้อภัยของเราเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด คือ การเขียนและปฏิบัติตามวิธีการให้อภัยที่ทรงประสิทธภาพทั้ง 4 ขั้นตอน ของวิลเลียม เฟอร์กัส มาร์ติน ทั้ง 4 ขั้นตอนนี้ดูเหมือนจะยากและสับสน แต่หากคุณได้ลองเริ่มต้นทำดูแล้ว คุณจะรู้ว่ามันไม่ได้ยากเกินกว่าจะทำเพื่อลดความทุกข์ในใจของคุณเอง

  1. ‘การให้อภัย’ ไม่ใช่ ‘ยอมแพ้’
  2. ดับทุกข์ในใจด้วย ‘การให้อภัย’
  3. การให้อภัย หัวใจแห่งการดับทุกข์
  4. ดับไฟในใจเราด้วย ‘การให้อภัย’

หยุดสร้างไฟในใจด้วย 4 ขั้นตอนการให้อภัยที่มีประสิทธิภาพ

การให้อภัย ไม่ใช่ความพ่ายแพ้ การยอมแพ้ และการเสียเปรียบ

วิธีการยกโทษ

แผ่นงาน 4 ขั้นตอน สู่การให้อภัย

การให้อภัย เพื่ออนาคต

มีความสุขด้วยการให้อภัย

การลาจาก, การ หย่า ร้าง, การนอกใจ, ความไม่ซื่อสัตย์ และการให้อภัย

ความ สุขและความสำเร็จผ่านการให้อภัย

สติและการให้อภัย

พระพุทธศาสนากับการให้อภัย

การทรยศ ความโกรธ ความแค้น การแก้แค้น ความขุ่นเคือง และการให้อภัย

ดาวน์โหลด Ebook ฟรีในรูปแบบ PDF, EPUB หรือ Kindle

การนั่งสมาธิ การมีสติ และการให้อภัย

การสวด มนต์ และ การให้อภัย

โยคะและการให้อภัย

ดาวน์โหลดฟรี Ebook

4 ขั้นตอน สู่การให้อภัย ebook

4 ขั้นตอน สู่การให้อภัย

ดาวน์โหลดฟรี Ebook. 4 ขั้นตอน สู่การให้อภัย PDF

ดาวน์โหลดฟรี Ebook4. ขั้นตอน สู่การให้อภัย EPUB

ดาวน์โหลดฟรี Ebook. 4 ขั้นตอน สู่การให้อภัย KINDLE

4 ขั้นตอน สู่การให้อภัย
วิธีที่ทรงประสิทธิภาพ สู่เสรีภาพ ความสุข และความสำเร็จ
วิลเลียม เฟอร์กัส มาร์ติน

ISBN: 978-1-942574-16-3