ารให้อภัย หัวใจแห่งการดับทุกข์

วิธีการยกโทษ: 4 ขั้นตอน สู่การให้อภัย image

ดาวน์โหลดฟรี PDF

หลายคนอาจมองว่าการให้อภัย คือ การยอมแพ้ ความพ่ายแพ้ หรือการเสียเปรียบ แต่ความเป็นจริงแล้ว ‘การให้อภัย’ เป็นสิ่งที่จะช่วยดับไฟในใจเราต่างหาก เพราะยิ่งเราสะสมความโกรธไว้ในใจมากเท่าใด เท่ากับว่าเป็นการสุมไฟใส่ใจของตัวเองไว้มากเท่านั้น ดังนั้น ‘การให้อภัย’ จึงเป็นสิ่งที่สามารถช่วยขจัดทุกข์ หรือ ดับไฟ จากใจเราได้

ดังนั้นการเลือกหาวิธีที่จะทำให้จิตใจเราเป็นสุขมากยิ่งขึ้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะการให้อภัยอย่างแท้จริงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจะช่วยให้ไฟหรือทุกข์ในใจของเราลดลงได้มากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้วิธีการที่จะทำให้การให้อภัยของเราเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด คือ การเขียนและปฏิบัติตามวิธีการให้อภัยที่ทรงประสิทธภาพทั้ง 4 ขั้นตอน ของวิลเลียม เฟอร์กัส มาร์ติน ทั้ง 4 ขั้นตอนนี้ดูเหมือนจะยากและสับสน แต่หากคุณได้ลองเริ่มต้นทำดูแล้ว คุณจะรู้ว่ามันไม่ได้ยากเกินกว่าจะทำเพื่อลดความทุกข์ในใจของคุณเอง

  1. ‘การให้อภัย’ ไม่ใช่ ‘ยอมแพ้’
  2. ดับทุกข์ในใจด้วย ‘การให้อภัย’
  3. การให้อภัย หัวใจแห่งการดับทุกข์
  4. ดับไฟในใจเราด้วย ‘การให้อภัย’

หยุดสร้างไฟในใจด้วย 4 ขั้นตอนการให้อภัยที่มีประสิทธิภาพ

การให้อภัย ไม่ใช่ความพ่ายแพ้ การยอมแพ้ และการเสียเปรียบ

 

ดาวน์โหลดฟรี Ebook

4 ขั้นตอน สู่การให้อภัย ebook

4 ขั้นตอน สู่การให้อภัย

ดาวน์โหลดฟรี Ebook. 4 ขั้นตอน สู่การให้อภัย PDF

ดาวน์โหลดฟรี Ebook4. ขั้นตอน สู่การให้อภัย EPUB

ดาวน์โหลดฟรี Ebook. 4 ขั้นตอน สู่การให้อภัย KINDLE

4 ขั้นตอน สู่การให้อภัย
วิธีที่ทรงประสิทธิภาพ สู่เสรีภาพ ความสุข และความสำเร็จ
วิลเลียม เฟอร์กัส มาร์ติน

ISBN: 978-1-942574-16-3