การให้อภัย เพื่ออนาคต

วิธีการยกโทษ: 4 ขั้นตอน สู่การให้อภัย image

ดาวน์โหลดฟรี PDF

การให้อภัยไม่อาจเปลี่ยนแปลงอดีตได้ แต่เชื่อเถอะค่ะว่าการให้อภัยนั้นย่อมเปลี่ยนแปลงอนาคตได้เสมอ ท่านพุทธทาสภิกขุได้เคยกล่าวไว้ เพราะเหตุใด ‘การให้อภัย’ จึงสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตได้น่ะหรือ ก็เพราะการให้อภัยสามารถทำให้จิตใจของเรานิ่งและสงบลงได้ การลดความอาฆาตและพยาบาทในจิตใจลงเท่ากับการเพิ่มความสุขในชีวิตมากยิ่งขึ้น เราจะเห็นได้ว่าคนส่วนใหญ่ไม่สามารถให้อภัยต่อสิ่งที่มากระทบจิตใจเราได้ในทันที แต่มักจะต้องใช้เวลาในการปรับสภาวะจิตใจให้สงบลงก่อนเสมอ ดังนั้นหากใครก็ตามที่สามารถหาวิธีในการปรับสภาวะจิตใจได้ก่อน ก็ถือว่าเข้าสู่เส้นชัยแห่งความสุขได้ก่อน

วิถีในการคิดและหาทางแก้ปัญหาของแต่ละบุคคลนั้นมีความแตกต่างกัน วิธีการให้อภัยก็เฉกเช่นเดียวกัน แต่ละคนจะมีวิธีในการให้อภัยหรือที่เรียกว่า การจัดการกับอารมณ์และความคิดที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงรูปแบบที่จะนำเสนอนบทความนี้ นั่นคือ 4 ขั้นตอน สู่การให้อภัย ตามแนวคิดของ วิลเลียม เฟอร์กัส มาร์ติน

  1. การให้อภัย เพื่ออนาคต
  2. เพิ่มความสุขด้วยการให้อภัย
  3. คุณค่าของการให้อภัย
  4. ให้อภัย เพื่อสร้างความสุข

ให้อภัยเพื่อปลดปล่อยพลังแห่งความสุขในตัวคุณ

จบอดีตด้วยการให้อภัย เพื่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

วิธีการยกโทษ

แผ่นงาน 4 ขั้นตอน สู่การให้อภัย

มีความสุขด้วยการให้อภัย

ารให้อภัย หัวใจแห่งการดับทุกข์

การลาจาก, การ หย่า ร้าง, การนอกใจ, ความไม่ซื่อสัตย์ และการให้อภัย

ความ สุขและความสำเร็จผ่านการให้อภัย

สติและการให้อภัย

พระพุทธศาสนากับการให้อภัย

การทรยศ ความโกรธ ความแค้น การแก้แค้น ความขุ่นเคือง และการให้อภัย

ดาวน์โหลด Ebook ฟรีในรูปแบบ PDF, EPUB หรือ Kindle

การนั่งสมาธิ การมีสติ และการให้อภัย

การสวด มนต์ และ การให้อภัย

โยคะและการให้อภัย

ดาวน์โหลดฟรี Ebook

4 ขั้นตอน สู่การให้อภัย ebook

4 ขั้นตอน สู่การให้อภัย

ดาวน์โหลดฟรี Ebook. 4 ขั้นตอน สู่การให้อภัย PDF

ดาวน์โหลดฟรี Ebook4. ขั้นตอน สู่การให้อภัย EPUB

ดาวน์โหลดฟรี Ebook. 4 ขั้นตอน สู่การให้อภัย KINDLE

4 ขั้นตอน สู่การให้อภัย
วิธีที่ทรงประสิทธิภาพ สู่เสรีภาพ ความสุข และความสำเร็จ
วิลเลียม เฟอร์กัส มาร์ติน

ISBN: 978-1-942574-16-3