การสวด มนต์ และ การให้อภัย

ดาวน์โหลดฟรี Ebook

คำสอนจากหลายศาสนาพูดถึงความสำคัญของการให้อภัยไว้มากมาย แต่เราต้องทำอย่างไรล่ะ? เราจะให้อภัยได้อย่างไร?

การให้อภัยเป็นหัวใจสำคัญของคำสอนของศาสนาส่วนใหญ่ในโลก เช่น ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ ศาสนายิว และอื่น ๆ การให้อภัยเป็นคำสอนเด่นในแหล่งคำสอนของศาสนาเหล่านี้ เช่น คัมภีร์ไบเบิล คัมภีร์อัลกุรอาน พระสูตร โทราห์ และอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้ การให้อภัยจึงเป็นหัวข้อหลักของคำสอนสำหรับศาสดาและผู้สนับสนุนศาสนาเหล่านี้ แต่การเทศนาเรื่องการให้อภัยนั้นแตกต่างจากการสอนวิธีการให้อภัย โดยปกติแล้วมักจะพูดถึงแค่ประโยชน์ของการให้อภัย แต่ไม่ได้พูดถึงคำแนะนำทีละขั้นตอน

การให้อภัยไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนสามารถทำได้โดยอัตโนมัติ มันไม่ใช่สัญชาตญาณ หากการให้อภัยทำได้ง่ายและเป็นไปโดยอัตโนมัติ โลกคงจะแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในตอนนี้

ความจริงคือเราต้องรู้เกี่ยวกับวิธีการให้อภัย เราต้องมีวิธีการหรือเทคนิค ท้ายที่สุดแล้วเรามักจะได้รับการสอนให้สวด มนต์ เช้า ในตอนที่ยังเป็นเด็กเราอาจจะเคยให้ท่องบท สวด มนต์ ประ จํา วันง่าย ๆ และเรียนรู้บทสวดมนต์ที่ยากขึ้นในภายหลัง ดังนั้นการเรียนรู้วิธีเบื้องต้นของการให้อภัยคงไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรใช่ไหมล่ะ?

หลายคนคิดว่าการให้อภัยเกิดขึ้นจากการทำให้เป็นหัวข้อของบท สวด มนต์ ก่อน นอน แต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการให้อภัยเท่านั้น ในบทสวดเรามักจะขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า เมื่อพูดถึงการให้อภัย นั่นเป็นเพียงส่วนแรกเท่านั้น เราจำเป็นต้องทำที่เหลือเอง

เมื่อชาวนาสวดมนต์อธิษฐานให้สภาพอากาศดีเพื่อให้สามารถเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ เขายังคงต้องออกไปทำงานในทุ่งนาอยู่ดี เมื่อสภาพอากาศที่ดีมาถึง เขาจึงใช้เครื่องมือและทักษะของเขาเพื่อเพาะปลูก รวบรวม เก็บเกี่ยว และกำจัดวัชพืช เช่นเดียวกัน การสวด มนต์ ก่อน นอนเพื่อให้อภัยเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ (เปรียบเสมือนการที่ชาวนาสวนมนต์อธิษฐานให้สภาพอากาศดี) เรายังจำเป็นต้องมีทักษะและเครื่องมือในการ “เพาะปลูกและเก็บเกี่ยว” ทัศนคติในการให้อภัย การ “เก็บเกี่ยว” นี้เกิดขึ้นภายในความคิดและความรู้สึกของเราซึ่งอยู่ภายในจิตใจของเราเอง เราเองก็ต้องการเครื่องมือและทักษะที่จะช่วยเราเก็บเกี่ยว “พืชผลที่มีประโยชน์” ที่ไม่ใช่วัชพืชเช่นเดียวกับชาวนา

“เครื่องมือ” หรือวิธีหนึ่งที่คุณสามารถทดลองใช้ได้คือ สี่ขั้นตอนสู่การให้อภัย ผู้คนทั่วโลก จากวัฒนธรรมและศาสนาที่แตกต่างกัน กำลังใช้สี่ขั้นตอนสู่การให้อภัยเพื่อเรียนรู้วิธีการให้อภัยและวิธีการปลดปล่อยความเจ็บปวดในอดีต พวกเขาไม่เพียงใช้มันเพื่อให้อภัยผู้อื่นเท่านั้น แต่ยังใช้มันเพื่อให้อภัยตัวเองด้วย หากคุณกล่าวโทษตัวเองในใจ คุณก็จะต้องให้อภัยตัวเองในใจด้วย ใช้หนึ่งในลิงก์ในหน้านี้เพื่อดาวน์โหลดหนังสือฟรี

ดาวน์โหลดฟรี Ebook

ดาวน์โหลดฟรี Ebook. 4 ขั้นตอน สู่การให้อภัย PDF

ดาวน์โหลดฟรี Ebook4. ขั้นตอน สู่การให้อภัย EPUB

ดาวน์โหลดฟรี Ebook. 4 ขั้นตอน สู่การให้อภัย KINDLE

4 ขั้นตอน สู่การให้อภัย
วิธีที่ทรงประสิทธิภาพ สู่เสรีภาพ ความสุข และความสำเร็จ
วิลเลียม เฟอร์กัส มาร์ติน

ISBN: 978-1-942574-16-3

 

 

วิธีการยกโทษ

แผ่นงาน 4 ขั้นตอน สู่การให้อภัย

การให้อภัย เพื่ออนาคต

มีความสุขด้วยการให้อภัย

ารให้อภัย หัวใจแห่งการดับทุกข์

การลาจาก, การ หย่า ร้าง, การนอกใจ, ความไม่ซื่อสัตย์ และการให้อภัย

ความ สุขและความสำเร็จผ่านการให้อภัย

สติและการให้อภัย

พระพุทธศาสนากับการให้อภัย

การทรยศ ความโกรธ ความแค้น การแก้แค้น ความขุ่นเคือง และการให้อภัย

ดาวน์โหลด Ebook ฟรีในรูปแบบ PDF, EPUB หรือ Kindle

การนั่งสมาธิ การมีสติ และการให้อภัย

โยคะและการให้อภัย