การนั่งสมาธิ การมีสติ และการให้อภัย

ดาวน์โหลดฟรี Ebook

มันยากมากที่จะเข้าสู่สภาวะจิตใจที่สงบหากเรารู้สึกโกรธ ขุ่นเคือง และขมขื่นกับใครบางคน ผู้ปฏิบัติธรรมที่มีประสบการณ์มักจะสามารถรวมความรู้สึกดังกล่าวเมื่อมันผุดขึ้นมา และสามารถปล่อยผ่านไปได้โดยที่ไม่ถูกรบกวน การนั่งสมาธิอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้เราลืมหรือปล่อยวางสถานการณ์ที่รบกวนเราได้ ความรู้สึกเหล่านั้นจะกลับมาเรื่อยไปจนกว่าเราจะแก้ไขปัญหาที่เป็นมูล เราอาจจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีในการให้อภัยเพื่อแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้ความรู้สึกอึดอัดที่มีไม่กลับมาอีก

นี่คือเหตุผลว่าทำไมผู้สอนวิธีการทำสมาธิจึงให้ผู้ฝึกทำสมาธิใช้วิธีอื่นด้วย หรือแม้แต่การไปหานักบำบัด หากพวกเขารู้สึกถึงความรู้สึกรุนแรงเกิดขึ้นในระหว่างการทำสมาธิ และโดยเฉพาะเมื่อพวกเขารู้สึกว่าจำเป็นต้องจัดการกับปัญหาที่เป็นมูล

ในสุขภาพกาย มีบางสิ่งที่ดีสำหรับเราโดยทั่วไปสำหรับสุขภาพโดยรวมของเรา และก็มีบางสิ่งที่ดีสำหรับโรคเฉพาะ เช่นเดียวกับการมีสุขภาพจิตและอารมณ์ที่ดีของเรา วิธีอื่นทำให้เราสามารถจัดการกับสิ่งต่าง ๆ ในลักษณะเฉพาะที่เจาะจง การทำสมาธิแบบฝึกสติที่ฝึกกันปกตินั้นดีสำหรับสุขภาพภายในโดยทั่วไป แต่ในบางครั้งเราต้องการบางอย่างที่เจาะจงมากกว่าเพื่อมุ่งเน้นไปที่สาเหตุที่เป็นมูลของสิ่งที่รบกวนเรา โดยเฉพาะหากความรู้สึกนั้นกลับมาอยู่เรื่อย นี่คือจุดที่สี่ขั้นตอนสู่การให้อภัยมีประโยชน์มาก

มีหลายสิ่งที่สามารถคิดได้ว่าเป็น “การมีสติ” ในสี่ขั้นตอนสู่การให้อภัย สี่ขั้นตอนสู่การให้อภัยช่วยให้เราตระหนักและยอมรับความรู้สึกอย่างที่เป็นอยู่ มันยังช่วยในการยอมรับผู้อื่นในแบบที่พวกเขาเป็นเช่นกัน และยังช่วยเราในการเจรจาต่อรองให้พ้นจากสถานการณ์ที่เราไม่ควรทนอีกต่อไป บางทีเราอาจจะเจอกับพฤติกรรมที่มีดีหรือเหลือทนกับคนที่จำเป็นต้องรับรู้ถึงพฤติกรรมที่ตนเองทำ โดยที่เราสามารถบอกเล่าพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้

นอกจากนี้ยังมีสิ่งต่าง ๆ มากมายที่เกิดขึ้นภายในสติที่อาจถือได้ว่าเป็น “การให้อภัยและการคืนดี” เราจะเรียนรู้ที่จะให้อภัยและกลับมาคืนดีกับตัวเองผ่านการยอมรับตัวเองอย่างที่เป็น ในทำนองเดียวกัน การเรียนรู้ที่จะยอมรับผู้อื่นผ่านการมีสติเช่นกันโดยการรับรู้ถึงความรู้สึกของเราเกี่ยวกับพวกเขาโดยที่ไม่โดนความรู้สึกเหล่านั้นครอบงำ

ดังนั้นการทำสมาธิอย่างมีสติและสี่ขั้นตอนสู่การให้อภัยจึงเป็นวิธีที่มีประโยชน์มากในการปลูกฝังการรับรู้ถึงสิ่งที่ผลักดันและหล่อหลอมพฤติกรรมของเรา วิธีทั้งสองแบบนี้จะช่วยเราเปลี่ยนทัศนคติไปในทางที่ดีขึ้นและทำให้ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดจากข้อมูลเชิงลึกที่เราได้จากการปฏิบัติตาม

ดาวน์โหลดฟรี Ebook

ดาวน์โหลดฟรี Ebook. 4 ขั้นตอน สู่การให้อภัย PDF

ดาวน์โหลดฟรี Ebook4. ขั้นตอน สู่การให้อภัย EPUB

ดาวน์โหลดฟรี Ebook. 4 ขั้นตอน สู่การให้อภัย KINDLE

4 ขั้นตอน สู่การให้อภัย
วิธีที่ทรงประสิทธิภาพ สู่เสรีภาพ ความสุข และความสำเร็จ
วิลเลียม เฟอร์กัส มาร์ติน

ISBN: 978-1-942574-16-3

 

 

วิธีการยกโทษ

แผ่นงาน 4 ขั้นตอน สู่การให้อภัย

การให้อภัย เพื่ออนาคต

มีความสุขด้วยการให้อภัย

ารให้อภัย หัวใจแห่งการดับทุกข์

การลาจาก, การ หย่า ร้าง, การนอกใจ, ความไม่ซื่อสัตย์ และการให้อภัย

ความ สุขและความสำเร็จผ่านการให้อภัย

สติและการให้อภัย

พระพุทธศาสนากับการให้อภัย

การทรยศ ความโกรธ ความแค้น การแก้แค้น ความขุ่นเคือง และการให้อภัย

ดาวน์โหลด Ebook ฟรีในรูปแบบ PDF, EPUB หรือ Kindle

การสวด มนต์ และ การให้อภัย

โยคะและการให้อภัย